Muut
Let´s do business Valmis kokonaisuus käytettäväksi esim. kansalais- kansan ja työväenopistoissa. Sisältää ohjelmiston, opettajien koulutuksen, valmiita materiaalipohjia. Lisäksi välitämme hyviksi havaittuja opetuskäytäntöjä kurssien pitäjille.
Let´s do business in english Opettajilla mahdollisuus käyttää opetuksessa englannin kielistä käyttöliittymää. Talouden perusasioiden lisäksi osallistujat oppivat tehokkaasti kieltä ja erityisesti talouteen liittyvää terminologiaa.
Let´s do business på svenska Sama kuin edellä, mutta ruotsiksi.
Tavoite Osallistujat oppivat ymmärtämään talouden lainalaisuuksia, saavat tai vahvistavat käsityksiään liiketoiminnan yleisistä säännöistä.